OPRENSNING AF SØ

Forurenede søer

Søer er økosystemer, som er afhængig af gode vandforhold for at give så gode levebetingelser for fisk, planter og diverse andre mekanismer. Imidlertid har mange søer en tendens til at blive forurenede over tid, hvilket fører til dårlige vækst- og overlevelsesmuligheder for dine økosystemer.


Udover at lede til et mindre frodigt dyre- og planteliv, så kan det også føre til decideret iltsving og en ildelugtende duft af rådne æg. I denne situation så er der ikke andre at gøre end at bestille en oprensning af din sø, som vil fjerne de skadelige næringsstoffer, som over årene har ophobet sig på søens bund.Oprensning af sø

Har du således brug for at få arrangeret en oprensning af sø, så kan du med fordel få hjælp af os.

Vi har mange års erfaring indenfor oprensning af sø og vil sikre, at processen forløber så hurtigt og effektivt som muligt. Derudover vil vi bestræbe os på at efterlade os færrest mulige spor efter vores arbejde i området omkring søen.

Du er velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende tilbud, skrædersyet til netop dit behov.

Sivklipperen ApS - Torebyvej 16B 4891 Toreby - sivklipperen@gmail.com - +45 21149881 - CVR 33048068