NATURPLEJE

Naturpleje og naturgenopretning

Mens at naturpleje ikke var noget, som der blev lagt stor vægt på tidligere, så er det i dag noget, som de fleste, der forvalter et grønt område, sætter en ære i at håndtere så godt som muligt.

Inden for pleje af grønne områder skelner man i dag typisk mellem to forskellige opgaver. Først og fremmest taler man om naturpleje i den betydning, at man forsøger at bibeholde de sunde og naturlige økosystemer, som allerede eksisterer. Derudover kan man også med naturpleje hentyde til naturgenopretning, hvor man forsøger at rette op på nogle af de skader, som af den ene eller anden grund er overgået ens grønne områder.
I praksis er disse to begreber dog selvfølgelig nært beslægtede med en glidende overgang imellem dem. Fælles for begge begreber er dog det store fokus på økologisk bæredygtighed og på, at dine grønne områder har en så god og naturlig udvikling som muligt til gavn for både mennesker såvel som dyre- og planteliv.

Naturpleje med Sivklipperen

Hvad enten du har brug for naturpleje eller naturgenopretning, så kan du med fordel lade os klare arbejdet for dig.

Vores speciale ligger i denne forbindelse især inden for vådområder, hvor vi bruger vores moderne amfibiske multimaskine til blandt andet at klippe siv og græs.

Derudover kan du også få hjælp i forbindelse med gravning af grøfter samt rensning af åer, søer og vandløb.
Vi er hos vores brede kundekreds kendt for at være et professionelt og pålideligt servicefirma, som arbejder hurtigt såvel som effektivt.

Derudover går vi også meget nænsomt til værks, hvor vi bestræber os på at efterlade naturen så uberørt som muligt og uden at efterlade synlige spor i terrænnet efter vores arbejde

Sivklipperen ApS - Torebyvej 16B 4891 Toreby - sivklipperen@gmail.com - +45 21149881 - CVR 33048068